Fysioterapia Aksoni

Palvelut


Palvelut

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin saa Kela-korvauksen, tai ilman lähetettä. Fysioterapian tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa saatujen esitietojen ja fysioterapeuttisten tutkimistulosten perusteella. Fysioterapeutin peruskoulutuksen lisäksi kaikilla fysioterapeuteillamme on erikoisosaamisen koulutusta. Yksilöhoitohuoneiden lisäksi käytössämme on harjoitustila.

 
   

Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Sairaudet, vammat, leikkaukset, haitalliset asento- ja liikemallit voivat aiheuttaa erilaisia kiputiloja, puutumisoireita, liikkuvuuden rajoittumista ja lihasten voiman heikkenemistä. Alkuhaastattelu, kliininen tutkimus ja tutkittu tieto ovat perusta fysioterapian tavoitteiden ja toteutuksen suunnittelulle. Fysioterapiassa manuaalisen mobilisaation keinoin vapautetaan nivelten ja pehmytkudosten liikkuvuutta. Kehon hallintaa ja lihastasapainoa parannetaan ohjaamalla aktiiviseen, omatoimiseen harjoitteluun. Terapian vaikuttavuutta arvioidaan jokaisella hoitokerralla. Tavoitteena on oireiden helpottuminen ja mahdollisimman hyvä toimintakyky.
 
   

Neurologinen fysioterapia

Keskushermoston toimintaa rajoittavat sairaudet tai vammat voivat aiheuttaa eriasteisesti toiminta- ja liikkumiskyvyssä häiriöitä. Fysioterapiassa ohjataan kuntoutuvaa oppimaan uudelleen tai uudella tavalla liikkumaan, harrastamaan ja toimimaan. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon yksilölliset voimavarat sekä toimintaa rajoittavat tekijät, joita voivat olla esim. jäykkyys, kipu, heikko lihasten aktivoituminen, tunnon ja hahmottamisen häiriöt, huimaus ja tasapainon hallinnan heikkous. Fysioterapian toiminnalliset tavoitteet asetetaan kuntoutujan kanssa yhdessä. Fysioterapian vaikuttavuutta seurataan terapian kuluessa ja jakson päättyessä.
   

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa pyritään tukemaan ja vahvistamaan ihmisen voimavaroja kokonaisvaltaisesti toiminta- ja liikkumiskyvyn edistämiseksi. Perusajatuksena on kehon, mielen ja elinympäristön muodostama toiminnallinen kokonaisuus. Tunteet ja tuntemukset voi löytää itsestään kehollisina kokemuksina ja vastavuoroisesti keholliset kokemukset luovat pohjan tunneilmaisulle. Fysioterapiassa harjoitetaan perusliikkumista ja kehotietoisuutta, vahvistetaan vuorovaikutustaitoja ja työskennellään hengityksen kanssa. Ohjaus omatoimiseen harjoitteluun, mielikuvien käyttö, manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinot kuuluvat myös psykofyysiseen fysioterapiaan.
 

Maitland-fysioterapia

Ortopedinen manuaalinen fysioterapia Maitland-konseptin mukaan kohdistuu tuki- ja liikuntatelimistön toimintaan. Asiakaskeskeisyys ja kliininen arviointiprosessi ovat ydinasioita. Lähtökohtana on asiakkaan oma kokemus toiminnan häiriöstä. Haastattelun ja fysioterapeuttisen tutkimisen avulla kartoitetaan kipujen ja liikehäiriöiden syyt. Terapeuttisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tehdään tarkan analyysin perusteella. Fysioterapian vaikuttavuutta pystytään siten arvioimaan luotettavasti vertaamalla tutkimustuloksia yksittäisen hoitokerran aikana sekä jakson lopussa.

Maitland-konseptin manuaalisia liiketekniikoita käytetään hyvin pehmeästä mobilisaatiosta manipulaatioon. Mobilisaatiota eri voimakkuusasteilla voidaan soveltaa hermokudokseen, pehmytkudoksiin ja niveliin. Kudosten ehdoilla tapahtuvan käsin toteutetun hoidon ansiosta Maitland fysioterapia sopii aikuisten lisäksi myös lapsille.

Aktiivinen ja asiakkaan omatoimisuuteen ohjaava harjoittelu on olennainen osa Maitland-konseptin mukaista fysioterapiaa.

 
   

Asahi-Health®-terveysliikunta

Asahi-terveysliikunta sopii kaikille ikää katsomatta. Ryhmään osallistuminen on hyvin mahdollista, vaikka toimintakyky olisi osittain rajoittunut. Ohjaamme harjoittamaan liikkuvuutta, voimaa, tasapainoa ja ergonomiaa Syvä-Asahin periaatteilla, jolloin kehotietoisuuden ja mielen taitojen harjoittelun tasot ovat mukana. Liikkeet ovat pehmeitä ja rauhallisia, hengitys kannattelee liikettä. Harjoittelemme pääasiassa seisten, osan tunnista myös istuen.

"Kun olemme 'keskellä itseämme', pystysuorassa, rentona, kehossamme, olemme läsnä siinä hetkessä, jota elämme. Tämä on yksi keskeinen asahin harjoittamisen kokemus. Asahissa emme koskaan harjoita pelkästään kehoamme ja sen liikkeitä vaan harjoitamme samalla myös mieltämme. Katsomme, että ihmisen keho ja mieli ovat samaa kokonaisuutta ja harjoituksella voimme myös kokea tämän yhteyden."  ( Klemola, Timo;  Asahi, tietoisen liikkeen taito, Docendo 2014)  www.asahi-terveysliikunta.fi